អាជ្ញាធរសម្រេចបិទការធ្វើដំណើរចេញ-ចូល នៅតំបន់ទីប្រជុំជនជ្រៃធំ ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល

លទ្ធផលតេស្តលើជនបរទេសចំនួន ០៥នាក់ ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ នៅតំបន់ទីប្រជុំជនជ្រៃធំ ស្ថិតនៅឃុំសំពៅពូន ស្រុកកោះធំ។ អាជ្ញាធរសម្រេចបិទការធ្វើដំណើរចេញ-ចូល នៅតំបន់ទីប្រជុំជនជ្រៃធំ ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *