ថ្ងៃទី១០​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៣៩នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ៤៨នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៣៩នាក់ទៀត (សហគមន៍ទាំង ៣៩នាក់) និងជាសះស្បើយ ៤៨នាក់

  • រាជធានី ភ្នំពេញ ចំនួន ២២នាក់
  • ខេត្ត ព្រៃវែង ចំនួន ០៦នាក់
  • ក្រុង ព្រះសីហនុ ចំនួន ០1នាក់
  • ខេត្ត កណ្ដាល ចំនួន ០៩នាក់
  • ខេត្ត បាត់ដំបង ចំនួន ០១នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ 🇰🇭

– អ្នកឆ្លងសរុប= ១១៦៣ នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ= ៥៩៧ នាក់

– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៥៦៥ នាក់

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *