ថ្ងៃទី១១​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៦២នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ២២នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៦២នាក់ទៀត (ករណីឆ្លងសហគមន៍ ចំនួន ៦០នាក់ – អ្នកដំណើរពីបរទេស ចំនួន០២នាក់) និងជាសះស្បើយ ២២នាក់

  • រាជធានី ភ្នំពេញ ចំនួន ២៨នាក់
  • ខេត្ត ព្រៃវែង ចំនួន ០៧នាក់
  • ខេត្ត កោះកុង ចំនួន ០៨នាក់
  • ខេត្ត កណ្ដាល ចំនួន ១៦នាក់
  • ខេត្ត កំពង់ធំ ចំនួន ០១នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ 🇰🇭

– អ្នកឆ្លងសរុប= ១២២៥ នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ= ៦១៩ នាក់ (+២២)

– អ្នកស្លាប់= ០១ នាក់

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *