ថ្ងៃទី១២​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៣៩នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ០៤នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៣៩នាក់ទៀត (ករណីឆ្លងសហគមន៍ ចំនួន ៣៩នាក់ ) និងជាសះស្បើយ ០៤នាក់
  • រាជធានី ភ្នំពេញ ចំនួន ២០នាក់
  • ខេត្ត ព្រៃវែង ចំនួន ១៣នាក់
  • ក្រុង ព្រះសីហនុ ចំនួន ០១នាក់
  • ខេត្ត កណ្ដាល ចំនួន ០៥នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ 🇰🇭

– អ្នកឆ្លងសរុប= ១២៦៤ នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ= ៦២៣ នាក់ (+៤)

– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៦៣៩ នាក់

– អ្នកស្លាប់= ០១ នាក់

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *