ថ្ងៃទី១៣​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៤១នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ២៤នាក់

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៤១នាក់ទៀត (ករណីឆ្លងសហគមន៍ ចំនួន ៤១នាក់ ) និងជាសះស្បើយ ២៤នាក់

  • រាជធានី ភ្នំពេញ ចំនួន ១២នាក់
  • ខេត្ត ព្រៃវែង ចំនួន ០១នាក់
  • ខេត្ត កណ្ដាល ចំនួន ២៨នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ 🇰🇭

– អ្នកឆ្លងសរុប= ១៣០៥ នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ= ៦៤៧ នាក់ (+២៤)

– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ៦៥៦ នាក់

– អ្នកស្លាប់= ០១ នាក់

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *